+370 450 31867

Projektai

UAB „Volimeda“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0062 „UAB "Volimeda" technologinių procesų modernizavimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 480.000 EUR, jis dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimui skirta 216.000 EUR parama.

Įgyvendinant projektą bus modernizuojamas ruošinių apdirbimo etapas - gaminių (tarlenčių) galutinio apdirbimo etapas, diegiama medienos pjuvenų ir drožlių transportavimo sistema su didelės talpos konteinerine kaupykla, įsigyjamas vidutinės  keliamosios galios  krautuvas gatavos produkcijos  transportavimui iš gamybos cecho į gatavos produkcijos sandėlį.

Įgyvendinus projektą, bus automatizuoti technologiniai procesai, bus padidintas ir suderintas visų technologinių procesų našumai, rankinis darbas keičiamas  automatizuotais/robotizuotais įrenginiais, to pasėkoje padidės darbo našumas, gamybos apimtys, pardavimų pajamos.