+370 450 31867

Projektai

UAB „Volimeda“ įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0400 „UAB „Volimeda“ E. komercijos sprendinių projektas“, kurio tikslas - įdiegus  naujus ir inovatyvius elektroninės savitarnos platformos sprendinius gaminių pardavimams vystyti ir užsakymams valdyti bei išteklių valdymo sistemos integravimo į savitarnos platformos sprendinius, padidinti darbo našumą,  įmonės konkurencingumą bei gaminamų prekių pardavimo apimtis.

Projekto įgyvendinimo įdiegti ir integruoti su išteklių valdymo sistema klientų savitarnos sprendimai leis automatizuoti prekių  pardavimo procesą, greitės prekių pardavimo ciklas. Integracija su išteklių valdymo sistema užtikrins, kad užsakymai bus atlikti laiku, sandėliuose būtų tinkami prekių ir žaliavų prekėms gaminti likučiai, prekės  būtų pagamintos, parduotos ir pristatytos greitai, o sąskaitos  - apmokėtos kliento. Įdiegti skaitmeniniai klientų savitarnos sprendiniai pagerins klientų aptarnavimo kokybę, integruosis į intensyviai vystomus verslo subjektų (klientų)  veiklos skaitmeninimo procesus duos abipusę sinergiją.

Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto pavadinimas: „UAB „Volimeda“ E. komercijos sprendinių projektas“
Projekto vykdytojas: UAB „Volimeda“
Projekto vertė: 66.000 Eur
Skirta parama: 49.500,00 Eur
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-02-14.
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-20.

-----

UAB „Volimeda“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0062 „UAB "Volimeda" technologinių procesų modernizavimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 480.000 EUR, jis dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimui skirta 216.000 EUR parama.

Įgyvendinant projektą bus modernizuojamas ruošinių apdirbimo etapas - gaminių (tarlenčių) galutinio apdirbimo etapas, diegiama medienos pjuvenų ir drožlių transportavimo sistema su didelės talpos konteinerine kaupykla, įsigyjamas vidutinės  keliamosios galios  krautuvas gatavos produkcijos  transportavimui iš gamybos cecho į gatavos produkcijos sandėlį.

Įgyvendinus projektą, bus automatizuoti technologiniai procesai, bus padidintas ir suderintas visų technologinių procesų našumai, rankinis darbas keičiamas  automatizuotais/robotizuotais įrenginiais, to pasėkoje padidės darbo našumas, gamybos apimtys, pardavimų pajamos.